DOKUMENTER

DOKUMENTER

Sentrale dokumenter i Just IL

Idrettsglede_for_alle

For å sikre kontinuitet og sikker drift, er det viktig å ha noen felles kjøreregler for medlemmene i idrettslaget. Vi må også påse at driften er i tråd med retningslinjer fra idrettsforbundet og de ulike særforbundene.

På denne siden vil du kunne finne de overordnede dokumentene  som gjelder for hele idrettslaget. I tillegg har de ulike undergruppene egne planer og retningslinjer som gjelder for driften av undergruppene. Disse dokumentene vil bli publisert på undergruppenes sider.

Klubbhåndboka skal gi svar på de dagligdagse spørsmålene, mens noen områder krever litt mer omfattende dokumentasjon. Disse områdene er det laget egne rutiner og retningslinjer for.

Oversikten vil aldri være komplett, gjeldende dokumenter vil også revideres. Men vi prøver å dokumentere så mye vi kan på disse sidene, slik at det blir lettere å ha oversikten over så mye som mulig.