Treningstider fotball

Treningstider fotball

Treningstider fotball (1.11.2018 - 31.3.2019)

omoss

Følgende treningstider gjelder for vintersesongen 2018/2019. Det at lagene er satt opp med treningstid, betyr ikke nødvendigvis at de benytter seg av den oppsatte tiden. De yngste lagene trekker innendørs (gymsalen Justvik skole) i vintermånedene, mens andre lag trener utendørs så lenge det er mulig.

Justvikbanen:

 • G7 (2012): Tirsdag 17:00 - 18:00
 • G8 (2011): Tirsdag 17:00 - 18:00
 • G9 (2010): Tirsdag 17:30 - 19:00
 • G10 (2009): Tirsdag 17:30 - 19:00
 • G11 (2008): Tirsdag 18:00 - 19:30
 • J11 (2007-2010): Onsdag 18:00 - 19:00
 • G12 (2007): Tirsdag 18:30 - 20:00
 • G14 (2004-2006): Tirsdag 19:00 - 20:30, søndag 17:00 - 18:30
 • G16 (2003): Mandag 17:00 - 18:30, tirsdag 19:00 - 20:30, torsdag 17:00 - 18:30, lørdag 11:30 - 13:00, søndag 17:00 - 18:30
 • G19: Mandag 17:00 - 18:30, torsdag 17:00 - 18:30, lørdag 11:30 - 13:00
 • Senior A: Mandag 20:90-22:00, onsdag 20:30 - 22:00
 • Senior B: Onsdag 19:00 - 20:30, Søndag 18:30 - 20:00
 • Senior damer: Søndag 20:00 - 21:30

Havlimyrbanen:

 • Trimfotball: Onsdag 19:00 - 20:30
 • Oldboys/Veteran: Onsdag 20:30 - 22:00

Gymsalen Justvik skole:

 • G7 (2012): Tirsdag 17:00 - 18:00
 • G8 (2011): Onsdag 18:00 - 19:00
 • J7/8 (2011/2012): Onsdag 17:00 - 18:00
 • G9 (2010): Tirsdag 18:00 - 19:00
 • G10 (2009): Onsdag 19:00 - 20:00
 • G11 (2008): Tirsdag 19:00 - 20:00
 • J11 (2007-2010): Torsdag 19:00 - 20:00
 • G12 (2007): Tirsdag 20:00 - 21:00
 • G14 (2004-2006): Onsdag 20:00 - 21:00
 • G16: (2003): Torsdag 20:00 - 21:00
 • G19: Torsdag 21:00 - 22:00
 • Oldboys/Veteran: Onsdag 21:00 - 22:00
 • Senior dame: Søndag 20:00 - 21:30