Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte i Just IL mandag 29.4.2019 klokka 21:00 på Justvik skole.

Saksliste:

Sak 1: Valg

Følgende skal velges:

1.1 Styreleder
1.2  Nestleder
1.3 Øvrige styremedlemmer
1.4 Varamedlem
1.5 To revisorer
1.6 Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
1.7  Valg av valgkomité på fire (4) medlemmer

Valgkomiteens innstilling til nytt styre:

Leder: Vegard Helland (velges for to år)
Nestleder: Tina E. Rasmussen (velges for et år)
Medlem: Elke Udelhoven (ett år igjen av perioden)
Medlem: Heidi Kristensen (ett år igjen av perioden)
Medlem: Christian Justnes (velges for to år)
Varamedlem:  (velges for ett år)

Et av styremedlemmene velges som nestleder (for ett år).

Valgkomiteens innstilling til to revisorer:

Atle Nygård
Arnt Steven Ropstad

Styrets innstilling til ny valgkomité:

Styret foreslår at sittende valgkomité velges for et nytt år:

Leder: Søren Kragholm
Medlem: Marit Opås
Medlem: Vidar Gundersen
Varamedlem: Maria Henriksen

Styret, Just IL

Møteillustrasjon
Innkalling til ekstraordinært årsmøte