Just IL har fått nytt styre

Just IL har fått nytt styre

Just IL avholdt ekstraordinært årsmøte mandag 29.4.2019. Nitten stemmeberettigede stilte på møte og sørget for at vi fikk valgt et nytt styre i idrettslaget.

Ny leder i Just IL er Vegard Helland, han ble valgt for to år. Vi fikk også en ny nestleder, Tina Engesland Rasmussen. Hun ble valgt for ett år, slik at leder- og nestlederposisjonene er på valg annethvert år.

Elke Udelhoven og Heidi Kristensen fortsetter som styremedlemmer, de har begge et år igjen av sine perioder. Nytt styremedlem er Christian Justnes. Han ble valgt for to år. Nytt varamedlem er Haakon Jarle Solhaug. Han ble valgt for ett år.

Arnt Steven Ropstad og Atle Nygård ble valgt til revisorer for regnskapet for 2019.

Valgkomiteen, Søren Kragholm, Marit Opås, Vidar Gundersen og Maria Henriksen, ble gjenvalgt for et år.

Idrettsglede_for_alle
Just IL har fått nytt styre