Just IL starter opp med nytt mosjonstilbud!

Just IL starter opp med nytt mosjonstilbud!

Just IL starter opp med nytt mosjonstilbud!

Boksing og kickboksing

Just IL utvider sitt tilbud til våre voksne medlemmer. Vi starter nå opp med en ny mosjonsgruppe, trening med basis i boksing og kickboksing. Treningene vil finne sted i dansesalen i Havlimyrhallen torsdager 19:30 – 21:00. Treningen ledes av en trener med bred erfaring fra både boksing og kickboksing.

Det vil bli boksing/kickboksing på sekker og sparring mellom deltakerne. Dette er et mosjonstilbud, så det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Just IL har gått til anskaffelse av en del utstyr, men det anbefales at deltakerne kjøper sitt eget etter hvert.

Vi planlegger oppstart torsdag 28.3.2019 og vi legger opp til ti deltakere per treningsøkt. I første omgang vil vi åpne opp for femten deltakere. Vi benytter oss av Spond, og det vil bli kalt inn til trening hver uke. I Spond-arrangementet vil det være ti plasser, og de ti første som melder seg på arrangementet, vil få plass. Det vil også være mulig å sette seg opp på venteliste, i tilfelle noen av deltakerne blir forhindret i å delta. Vi går ut ifra at det alltid er noen av deltakerne som er syke/skadet eller forhindret av andre årsaker. Dette er grunnen til at vi tar inn femten deltakere i gruppa.

Informasjon:

Sted: Dansesalen i Havlimyrhallen
Tid: Torsdager 19:30-21:00
Aldersgrense: 20 år
Pris: Medlemskap 300,- per kalenderår og treningsavgift på 500,- per halvår (300,- for våren 2019, på grunn av sen oppstart) Treningsavgiften går til å dekke Just IL sine utgifter til anskaffelse av utstyr m.m.
Påmelding: Påmelding sendes til post@justil.no. Påmeldingen må inneholde navn, adresse, fødselsdato, epostadresse og telefonnummer. Merk eposten med "Påmelding boksing".

Just IL starter opp med nytt mosjonstilbud!