Just IL tildelt 20.000,- fra Sparebankstiftelsen SR-Bank

Just IL tildelt 20.000,- fra Sparebankstiftelsen SR-Bank

Just IL tildelt 20.000,- fra Sparebankstiftelsen SR-Bank

Just IL har blitt tildelt 20.000,- fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Gaven er tildelt til prosjektet "For alle": "Målet med FOR ALLE! er å sikre at barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi.

Noen barn blir ekskludert fra kulturelle, sosiale og idrettslige arenaer pga foresattes økonomi. Dette kan føre til en økt opplevelse av å ikke høre til. Dessverre er antall barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier økende. Stiftelsen ønsker å bidra til at flere barn får gode oppvekstmiljø." (https://srstiftelsen.no/soke/)

Vi i Just IL er kjempeglade for gaven og vil bruke pengene til utstyr, medlemskontingent, busskort, utgifter i forbindelse med turer/turneringer (egenandel) til barn og unge fra familier med en presset økonomi.

For Alle 2018
Just IL tildelt 20.000,- fra Sparebankstiftelsen SR-Bank