Medlemskap og treningsavgifter

Medlemskap og treningsavgifter

Følgende priser ble vedtatt på årsmøtet 28.2.2018. Giroer sendes ut på grunnlag av lag- og deltakerlister.

Medlemskap:

Medlemskap i Just IL koster 300,- per år (fra og med 2017). Denne må alle betale for å være medlemmer av Just IL.

Treningsavgift:

Alle våre lagidretter; innebandy, håndball og fotball, har den samme treningsavgiften innen de ulike aldersgruppene. Treningsavgiften kommer i tillegg til medlemskapet.

  • Opp til 12 år kr 550,-
  • Fra 13 - 16 år kr 750,-
  • Eldre en 16 år kr 1000,-
  • Oldboys/volleyball aktiv kr 850,-

Man betaler kun en treningsavgift per medlem, uansett hvor mange aktiviteter vedkommende er med på.
Barneidretten (fire- og femåringer) koster 300 kr pr. kalenderår (inkludert medlemskap).

Vi tilbyr en del mosjonsaktiviteter, disse og deltakelse på idrettskolen (1. - 4. trinn og 5. - 10.trinn) krever kun medlemskap i klubben, 300,- per kalenderår.

Vi har også familie-/ husstandskontingent på kr 2200,- for de som ønsker det. (Hvert medlem må registreres enkeltvis.) Ta kontakt med vår kasserer på kasserer@justil.no, så ordnes det med giro.

Foreldre kan ikke stemme på barns medlemskap, men må ha eget medlemskap for å kunne stemme ved Årsmøter. Barn under 15 år kan ikke stemme ved Årsmøter.