Medlemskap og treningsavgifter

Medlemskap og treningsavgifter

Følgende priser ble vedtatt på årsmøtet 13.3.2019. Giroer sendes ut på grunnlag av lag- og deltakerlister.

Medlemskap

Medlemskap i Just IL koster 300,- per år (fra og med 2017). Denne må alle betale for å være medlemmer av Just IL.

Treningsavgift

Alle våre lagidretter; innebandy, håndball og fotball, har den samme treningsavgiften innen de ulike aldersgruppene. Treningsavgiften kommer i tillegg til medlemskapet.

  • Opp til 12 år kr. 600,-
  • Fra 13 - 16 år kr. 800,-
  • Junior 17-19 år kr. 1050,-
  • Aktiv senior (20+) kr. 1700,-
  • Oldboys/veteran/volleyball aktiv kr 900,-
  • Barneidrett (opptil 5 år) kr. 350,- per halvår (medlemskap inkludert)

Man betaler kun en treningsavgift per medlem, uansett hvor mange aktiviteter vedkommende er med på.

Vi tilbyr en del mosjonsaktiviteter, disse og deltakelse på idrettskolen (1. - 4. trinn og 5. - 10.trinn) krever kun medlemskap i klubben, 300,- per kalenderår.

Vi har også familie-/ husstandskontingent på kr 2200,- for de som ønsker det. (Hvert medlem må registreres enkeltvis.) Ta kontakt med vår kasserer på kasserer@justil.no, så ordnes det med giro.

For medlemmer med verv i Just IL, styreverv, understyreverv, lagroller (trener, lagleder, foreldrekontakt og lignende) og (rekrutterings- og krets-)dommere, innkreves det kun medlemskap, selv om de er aktive i idrettslagets idretter.

Foreldre kan ikke stemme på barns medlemskap, men må ha eget medlemskap for å kunne stemme ved Årsmøter. Barn under 15 år kan ikke stemme ved Årsmøter.