Saksliste og -dokument til årsmøtet i Just IL 13.3.2019

Saksliste og -dokument til årsmøtet i Just IL 13.3.2019

Saksliste og -dokument til årsmøtet i Just IL 13.3.2019

Her følger saksliste og -dokumenter til årsmøtet i Just IL. Årsmøtet holdes på Justvik skole onsdag 13.3.2019 med møtestart 19:00.

Sakslisten er klar, men noen av dokumentene er mangelfulle (blant annet mangler styrets signatur på regnskap). Disse vil bli oppdatert fortløpende, når de signerte dokumentene blir innskannet.

 

Møteillustrasjon
Saksliste og -dokument til årsmøtet i Just IL 13.3.2019